sjmnewlogo.jpg (8176 bytes)

   Stan Johansen Miniatures    
     2001- 2017 Stan Johansen Miniatures - All Rights Reserved

   6673 Campanilla
   Fort Pierce, FL 34951
  772-828-3858      
sjjj@ix.netcom.com     Updated 5/23/17    

Used Battletech - Selling of my personal painted collection

BT1Assassin 10.00
 

BT7 Dart 10.00 
 

BT9 Diaymo 10.00 
 

BT10 Fire Falcon 10.00 
 

BT11 Goshawk 10.00 
 

BT12 Hankyu 10.00 
 

BT13 Hitman 10.00 
 

BT16 Hoplite 10.00 
 

BT18 Jager Mech 10.00 
 

BT19 Jenner 10.00 
 

BT20 Kintaro 10.00 
 

BT21 Locust 2C 10.00 
 

BT22 Locust 10.00 
 

BT23 10.00 
 

 


BT25 Nexus 10.00 
 

BT26 Nightsky 10.00 
 

BT27 Ostol 10.00 
 

BT28 Ostrock 10.00 
 

BT30 Owens 10.00 
 

BT32 Phantom 10.00 
 

BT34 Raptor 10.00 
 

BT36 Spyder 10.00 
 

BT37 Thorn 10.00 
 

BT38 Trebuchet 10.00 
 

BT43 Watchman 10.00
 

BT44 Whitworth 10.00
 

BT45 Wolf Trap 10.00
 

 


BT46 Wraith 10.00
 

BT47 Typhoon 12.00
 

BT50 12.00
 

BT51 Sentinal 12.00
 

BT52 Perigrin 12.00
 

BT54 Piranha 12.00
 

BT55 Katana 12.00
 

BT56 12.00
 

BT58 Puma 12.00
 

BT59 12.00
 

BT60 12.00
 

BT61 Pouncer 12.00
 

BT62 Thor 12.00
 

BT63 Cicada 10.00
 

BT65 Hornet 10.00
 

BT67 Fireball 10.00
 

BT68 Hussar 10.00
 

BT69 Appollo 13.00
 

BT70 Wyuren 13.00
 

BT71 Wolfhound 13.00
 

BT72 Champion 13.00
 

BT73 Fire Fly 13.00
 

BT74 BlackJack 13.00
 

BT75 Uller13.00
 

BT76 Dragon13.00
 

BT77 Hellhound13.00

 

BT78 Grim Reaper13.00
 

BT79 Grand Crusader13.00
 

BT80 cobra 13.00
 

BT81 13.00
 

BT82 beowolf 13.00
 

BT83 13.00
 

BT84 line holder 13.00
 

BT85 war dog 13.00
 

BT86 archer 13.00
 

BT87 huntchback 2c13.00
 

BT88 anvil 13.00
 

BT89 dragonfly 13.00
 

BT90 13.00
 

BT91 Lancelot 14.00
 

BT92 Menshen 14.00
 

BT93 Grendel 14.00
 

BT94 Albatros 14.00
 

BT95 Puma 14.00
 

BT96 14.00
 

BT97 14.00
 

BT98 14.00
 

BT99 Orion OOP 14.00
 

BT100 Shogun OOP 14.00
 

BT101 Flashman 14.00
 

BT102 NAGA 14.00
 

BT103 Vulture 14.00
 

BT104 catapult 14.00
 

BT105 Vixen 14.00
 
     

 

 

Used 40K


SFW set1 Esher Gang $120.00

 

 

 

FOR NON PAYPAL ORDERS
Stan Johansen
   400 Crosswinds Drive #F1
   Greenacres, FL 33413

Make checks or money orders to Stan Johansen
Checks must clear before order is shipped
Money orders shipped in 5 days or less
Figures may contain lead keep out of children's reach.


U.S. Postage
.01-9.99 - 7.00
10.00-49.99 - 8.00
50.00-99.99 - 9.00
100.00-199.99 - 10.00 
200.00 and up Free postage
Pay Pal orders will have postage added automatically

INTERNATIONAL ORDERS
First Class $22.50 This is uninsured against loss.
Priority $33.95 global priority uninsured against loss.

Or email your order and I will give you a postage price based on the exact weight and size.

sjjj@ix.netcom.com